Thursday, 26 December 2013

Screenplay: Pulangtala

OPENING CREDITS appear

1.         EXT. BUNLALACAO/ BUENO’S HOUSE                     NIGHT
            PRESENT (AUGUST 2007)

            Babalikwas ang mga dahon mula sa puno ng talisay sa harap ng bahay. Naroon ang pusa na sa mga ganoong oras ay rumarampa na sa buhanginan upang manghuli ng panghapunan. Maririnig ang tunog ng prinipritong isda mula sa kusina ng kapit-bahay na bagama’t malalim na ang gabi ay siyang maghahapunan pa lamang. Ang lahat ay itatangay ng hangin mula sa karagatan. Ang amoy ng lansa at ng dagat. Ang malamig na hangin. Ang tunog ng galit na hampas ng mga alon. Lalabas si Nea mula sa bahay dala ang kanyang malaking flashlight at itataas upang dumungaw sa dagat. Taimtim na gagalugarin ang buong kadiliman ng paligid. Bakas sa kanyang mga mata ang paghahanap sa dilim. Samantala’y kikinang ito sa kaunting ilaw na dala ng lampara. Alas-diyes. Walang ilaw sa dagat na senyales ng isang bangkang paparating. Walang bumalik bagama’t walang nagpaalam. Tulad ng mga nakalipas na gabi, isisindi niya ang lampara sa loob ng bahay hanggang madaling-araw, at hanggang sa lamunin ito ng liwanag ng umaga. Mangyayari ang mga ito habang maririnig ang VO ni Kiko.

KIKO
(VO)
            May mito sa baryo namin. May mga engkanto raw sa karagatan na kumukuha ng mga tao. Hindi nila sinabi kung sirena iyon o syokoy basta ang alam ko, kinukuha nila ang mga mangingisda at hindi na nila ibabalik. At tuwing madaling-araw daw, nagiging isa ang mga bituin sa langit at nagiging isang malaking tala. Tinatawag nilang ‘buong tala’ ‘yon. Iyon daw ‘yong gumagabay sa mga mangingisda para malayo sila sa panganib at para makauwi sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya. Maliwanag daw ang buong tala na parang malaking ilaw na nakasabit sa langit. Nililigtas niya ang mga tao sa mga engkanto ng dagat. Pero sa tagal ko sa tabi ng dagat, walang pang nakababalik na kinuha ng engkanto o nakakita ng buong tala. Walang makapagsasabi kung totoo ba ang engkanto o ang buong tala. Nabubuhay kami sa mundo na ginawa ng mito. Ganoon sa aming baryo.


End of OPENING CREDITS

*another class requirement dati. 2008. (BC 130)

2 comments: