Wednesday, 20 March 2013

Delubyo

Ang sabi ng kanta sa radyo “delubyo, delubyo, winasak mong lahat, naririnig mo ba, ang puso kong nabibiyak?”
Tumingala siya sa kalawakan, sa labas ng taxi. Bumaba ang mga anghel para pulutin ang mga pusong nagkalat sa daan.


###
*pakinggan ang kanta dito Delubyo - Armi Millare

Tuesday, 19 March 2013

Simula

Gusto kong bigyan ng hangganan itong espasyong inilalaan ko sa iyo subalit nahihirapan akong itakda kung hanggang saan o kung gaano kalawak. 


###