Friday, 21 March 2014

Sa Tuktok ng Mt. Pulag

Bukas, sa tuktok ng Pulag, isisigaw ko ang pangalan mo at aalingawngaw ito sa kabundukan ng Kordilyera. Maglalakbay ito hanggang marinig mo, paulit-ulit at walang hanggan, katulad ng pag-ibig ko. ###

Saturday, 1 March 2014

Ang alas kuwatro kong pag-ibig

Madaling araw na.

O Baguio, o Panginoon ng pag-ibig at alaala. Ibalik mo sa akin ang lahat ng panaginip na inagaw mula sa magdamag. 


Ibalik sa kapayapaan, sa himbing ng tulog 

katulad ng lungsod na inihehele ng hamog at lamig ng kabundukan. 

###