Thursday, 22 September 2016

Iwanan muna ang iyong mga pangamba


"Aking mundo
Ihimlay ang pagal mong katawan
Sa duyan ng kalawakan.
Hayaang maghilom
Ang mga sugat sa iyong dibdib
Na likha ng mga tao.

At itigil ng isang saglit 
Ang iyong paggalaw.
Pagkat sa muli mong pag-inog
Ay may may bago nang bukas."
- Oyayi ng Mundo, Buklod

3 comments: