Thursday, 7 August 2014

Malamig na Kape

Pinanuod natin ang siyudad noong gabing 'yun 
sa tuktok ng Mandaluyong.
Ang sabi mo, 
handa kang iwan ang lahat dito at sumama sa akin sa Sagada 
o Baguio. 
Nangarap tayo, 
at sa unang pagkakataon, hinayaan kong 
may sumakop sa aking mga palad na lagi kong itinitiklop 
sa pag-iisa. 

###