Wednesday, 16 December 2015

Bukang-liwayway

Huminga siya ng malalim tsaka pinakawalan ang lahat ng kaba sa dibdib. 

Ngayon, sigurado na siya sa gusto niyang mangyari. Mula sa ika-siyam na palapag ng gusali, nakikita niya ang mamarating na araw. Hindi niya gusto ang nagbabagong kulay ng langit. Nalulusaw siya sa bawat liwanag na unti-unting sumisilip. Mas nais niyang yakap ang dilim. Mas nais niya ang lalim ng dilim. 

Isang hakbang at tuluyan siyang tumalon sa karagatan ng kadiliman. 

Ito ang huling larawan sa kanyang isipan. ### 


Before sunrise. Litrato mula kay Rice Dulguime.