Tuesday, 13 December 2016

Nang bumaba saglit ang mga ulap

Nagulat din naman ako nang hindi ako umalma noong hinalikan mo ako. 'Yung simpleng good night ay naging halik at 'yung simpleng "mauna na ako" ay naging date.

Hatinggabi at nahahati rin ako kung ano ang mararamdman. Nang huling naging ganito ka kalambing at tila nananabik ay nawala ka bigla na parang bula. Nakatatakot at nakagugulat ngunit hindi ako nababahala sa posibilidad nang muling pagkabigo. ### 2012 

Matulog ka ng mahimbing Apocalypse Child

Pumasok na ang pusa sa bahay. Lumubog na ang araw at oras na ng hapunan. Magsisindihan na ang mga ilaw sa mga bahay-bahay na sa malayo’y tila mga bituing nahulog sa lupa. Sinasakop ng hampas ng alon ang katahimikan, at isang gabi muli at magdaraan.


Siguro pagod ito ng maghapong paglangoy at sisid sa dagat, pagsakay sa mga alon kasama ng surfing board. Pwede rin itong pagkaumay sa siklo ng buhay dito sa dalampasigan. Nakatatakot kapag napagtantong ito’y pangungulila, lalo na sa mga bagay na hinding-hindi na maibabalik o babalik pa. ###