Tuesday, 7 July 2015

Facebook Status December 15, 2009

"At matapos ang hikab ng mahaba at malungkot na 3:30PM, umusad na ulit ang oras"

###

No comments:

Post a Comment