Monday, 22 October 2018

Encounters

Mabilis lang 'to. Patayin ang ilaw. Humiga sa kama. Patugtugin ang Feelings ng Up Dharma Down sa Spotify, Youtube, etc. bahala ka. Basta sandali lang ito.

Araw-araw tayong pinapanday ng buhay para sa digmaan na hindi natin alam kung kailan darating (ngunit ang araw-araw naman ay digmaan: mga personal na tunggalian na umaalpas sa mga kontradiksyon ng lipunan).

Araw-araw tayong nagagalit at nanunuyo, namumuhi at nagmamahal.

Minsan, nakakalimutan na nating mabuhay at nasanay na tayong maging bahagi lamang ng isang siklong nabubulok hanggang kamatayan.

At ika'y dumating. At ika'y dumating. 

Kumusta ka, hatinggabi? Kay tagal nating hindi nagkita. ###

No comments:

Post a Comment