Monday, 2 September 2019

Minsan, masmalamig ang salitang "okey lang" kaysa sa katahimikan. May extrang pagod ang gabing ito.

No comments:

Post a Comment