Tuesday, 4 February 2020

"Hintay" ang sabi ng panaginip sa magdamag

No comments:

Post a Comment