Saturday, 29 June 2013

Nasaan ang aking Green Bus?

Tatapusin ko ang oras, araw, at buwan na ito sa ganitong kaganapan. Ganito ang uwian tuwing hapon, ganito ang pagluluksa at pagdiriwang, ganito ang katahimikan at kalungkutan, ganito ang kontradiksyon, ang pag-ibig, ganito ang lahat-lahat tungkol sa akin at sa iyo. ### 


No comments:

Post a Comment