Monday, 6 May 2013

Oyayi

"Ihimlay mo ang musmos na katawan at isip, at bukas paggising 
mo'y may bago nang daigdig. Sa pait at kirot ng 
paghihiwalay, may ginhawa't tamis ng laya't tagumpay." 
mula sa Oyayi kay Reb ng Musikang Bayan
Mahaba ang daan patungong Malibcong, Abra. Kahit ako na hindi sanay matulog sa byahe ay napaidlip. Paano pa kaya ang isang bata? At habang binabagtas ng jeep ang mabato, maalikabok, makitid, at nakamamatay na daan patungong sulok-sulok na kanayunan, naidlip muna ang paslit habang yakap-yakap ng kanyang ina. ###


No comments:

Post a Comment