Sunday, 11 September 2016

Hantungan
Sasaglit siya, isang hapon, sa iyong alaala
at itatangay na niya ang lahat ng masayang bagay
ng daigdig. 


No comments:

Post a Comment