Sunday, 11 September 2016

Paglimot


Tinuturuan tayong lumimot ng siyudad.
Ginagawa tayong estranghero: habang buhay na naghahanap at nangingilala.

No comments:

Post a Comment