Friday, 16 September 2016

Sa Puntod ni Andrew

Iba-ibang tao ang nagsabi sa kanya ng mga salitang "sigurado ako dito, sigurado ako sa'yo" pero kailanman, hindi siya nakaramdam ng kasiguruhan maliban sa isang bagay: lahat sila aalis, lilisan. 

###

2 comments: