Friday, 16 September 2016

Saglit na Pagtakas

"Saglit lang" sabi niya.

Humakbang siya ng kaunti, papalayo.
"Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo 'to" dagdag niya. Tumigil ang daigdig. Narito kaming magkaharap sa isa't isa na tila naghahanda para sa isang seremonya. Tumahimik ang paligid habang nakatitig ako sa kanya, sa kanyang labi, sa kanyang mata.

May mga sinabi siya pero hindi ko naintindihan, hindi ko na narinig. At lumutang siya palayo sa akin, papalayo na hindi na kayang abutin ng mga kamay ko.
Ganoon kahaba ang saglit na iyon sa akin. ###

No comments:

Post a Comment